Belastingdienst

Belastingdienst

Vele mensen vinden het verschrikkelijk om een belastingaangifte in te dienen. Ik zelf vind het niet erg om een belastingaangifte in te dienen. Ik ben namelijk assistent accountant van beroep en heb dus vaak te maken met het indienen van belastingaangiften, zo ook met de aangifte inkomstenbelasting.

Misschien wist je al dat je met de diagnose coeliakie in aanmerking komt voor de aftrek zorgkosten, maar weet jij ook hoe dit precies werkt?

 

Box 1 – Aftrek zorgkosten

Box 1 bestaat uit een aantal onderdelen, onder andere het belastbare loon, de inkomsten uit eigen woning en de persoonsgebonden aftrek. De aftrek zorgkosten is, naast een aantal andere aftrekposten, onderdeel van de persoonsgebonden aftrek.

Als je zorgkosten hebt, mag je bepaalde kosten aftrekken. Daarvoor moet echter wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, namelijk:

 • Je mag alleen kosten aftrekken die je maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • Je mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin je de kosten hebt betaald.
 • Je mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering.

 

Op de site van de Belastingdienst staat een overzicht met welke zorgkosten allemaal aftrekbaar zijn en welke niet. Zorgkosten die bijvoorbeeld niet aftrekbaar zijn, zijn de premies voor de zorgverzekering, het wettelijk verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Als je een dieet volgt op voorschrift van een arts of diëtist, dan mag je een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Het dieet wat je volgt moet dan wel zijn opgenomen in de dieetlijst. Bekijk de site van de Belastingdienst voor de complete dieetlijst.In deze dieetlijst staat het vaste bedrag dat je in aftrek mag nemen voor een bepaald jaar. De Belastingdienst kan vragen om een dieetbevestiging van je arts of diëtist op te sturen.

In de dieetlijst staat dat je met coeliakie de volgende dieetkosten af mag trekken:

 • Glutenvrij, € 900
 • Glutenvrij in combinatie met lactosevrij, € 1.050

 

Indien je het dieet maar een deel van het jaar volgt, moet je het aftrekbare bedrag evenredig toerekenen aan de periode dat je het dieet volgt.

Naast de dieetkosten zijn ook de uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis aftrekbaar. Je mag bijvoorbeeld wel de brandstofkosten meenemen, maar niet de parkeerkosten.

 

Stappenplan

Om de aftrek uiteindelijk te bepalen volg je drie stappen, namelijk:

Stap 1: Neem de bedragen van de kosten die je af mag trekken, bijvoorbeeld dieetkosten en vervoerskosten.

Stap 2: Tel eventueel de ‘’verhoging specifieke zorgkosten’’ op bij de kosten uit stap 1.

Als je ‘’drempelinkomen’’ lager is dan € 34.027, heb je recht op de ‘’verhoging specifieke zorgkosten’’.  Het percentage waarmee je mag rekenen voor specifieke zorgkosten, hangt af     van je leeftijd op 1 januari van het betreffende jaar. Bekijk de site van de Belastingdienst voor de specifieke percentages.

Als je het hele jaar een fiscaal partner hebt, neem je het drempelinkomen van jou en je fiscaal partner samen. Als het drempelinkomen van jullie samen hoger is dan € 34.027, heb je dus geen recht op de verhoging specifieke zorgkosten. Als het drempelinkomen van jullie samen lager is dan € 34.027, heb je recht op de verhoging specifieke zorgkosten.

Stap 3: Verminder je totale specifieke zorgkosten, dus stap 1 en 2 samen, met het drempelbedrag.

Het bedrag dat overblijft mag je aftrekken. De hoogte van het drempelbedrag hangt af van je ‘’drempelinkomen’’. Bekijk de site van de Belastingdienst voor de specifieke bedragen.

Als je het hele jaar een fiscaal partner hebt, neem je de specifieke zorgkosten van jou en je partner samen en neem je ook het’’ drempelinkomen’’ van jou en je fiscaal partner samen.

 

Begrippen

 • Verhoging specifieke zorgkosten:

Als je drempelinkomen lager is dan een bepaald bedrag, heb je recht op de verhoging specifieke zorgkosten. Je mag dan als het ware meer aftrekken dan je daadwerkelijk hebt betaald aan zorgkosten.

 • Drempelinkomen:

Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

 

Voorbeelden

Om het wat te verduidelijken schets ik graag twee voorbeelden: één zonder fiscaal partner en één met fiscaal partner.

Zonder fiscaal partner

 • Je hebt de diagnose coeliakie gekregen op 1 juni 2016.
 • Je bent in 2016 5 keer bij de specialist geweest in het ziekenhuis (25 km enkele reis).
 • Je hebt een drempelinkomen van € 30.000.
 • Je was op 1 januari 2016 30 jaar.

In dit geval mag je dus € 306,50 als aftrek zorgkosten rekenen.

Met fiscaal partner

 • Je hebt de diagnose coeliakie gekregen op 1 juni 2016.
 • Je bent in 2016 5 keer bij de specialist geweest in het ziekenhuis (25 km enkele reis).
 • Je hebt een drempelinkomen van € 30.000.
 • Je was op 1 januari 2016 30 jaar.
 • Je fiscaal partner heeft een drempelinkomen van € 20.000.
 • Je fiscaal partner heeft geen zorgkosten die in aanmerking komen.

In dit geval mag je dus niets als aftrek zorgkosten rekenen.

Mocht je vragen hebben over jouw aangifte inkomstenbelasting met betrekking op de aftrek zorgkosten neem dan gerust contact met me op via de mail: smaakvolglutenvrij@gmail.com.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *