Privacyverklaring

Privacyverklaring

Smaakvol Glutenvrij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens dit zijn en wat er met deze gegevens gebeurt lees je in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Smaakvol Glutenvrij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Smaakvol Glutenvrij verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn als volgt:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Website
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens van jouw activiteiten op onze website
  • Internet browser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Smaakvol Glutenvrij heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Smaakvol Glutenvrij heeft geen inzicht in de leeftijd van bezoekers en kan dit dus niet zelf garanderen. Het wordt ouders daarom aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze wijze wordt er voorkomen dat er ongewenst gegevens worden verzameld.

Ben je in de veronderstelling dat Smaakvol Glutenvrij gegevens heeft verwerkt van iemand die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact op met Smaakvol Glutenvrij en dan zullen de gegevens verwijderd worden.

 

Waarom heeft Smaakvol Glutenvrij persoonsgegevens nodig

Smaakvol Glutenvrij verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Het verzenden van de nieuwsbrief (nieuwe blog), indien gewenst
  • Het afleveren van goederen en diensten, bij het winnen van een win-actie
  • Het analyseren van jouw gedrag op Smaakvol Glutenvrij om daarmee de website te verbeteren en de blogs af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Google Analytics

Smaakvol Glutenvrij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics is.

Smaakvol Glutenvrij heeft verder een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google en aangegeven dat de gegevens niet gedeeld mogen worden. Daarnaast heeft Smaakvol Glutenvrij ook aangegeven dat alle IP-adressen van haar bezoekers geanonimiseerd dienen te worden.

 

Hoe lang bewaart Smaakvol Glutenvrij persoonsgegevens

Smaakvol Glutenvrij bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Jouw e-mailadres wordt bijvoorbeeld bewaard zolang je geabonneerd met op Smaakvol Glutenvrij. Terwijl jouw adresgegevens bijvoorbeeld direct worden verwijderd na het toezenden van een mogelijk gewonnen glutenvrij pakket.

 

Persoonsgegevens delen met anderen

Smaakvol Glutenvrij verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het verzenden van een glutenvrij pakket vanuit een derde partij, zoals bijvoorbeeld een glutenvrije webshop.

 

Cookies

Smaakvol Glutenvrij maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan Smaakvol Glutenvrij worden opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door Smaakvol Glutenvrij, waardoor het gebruiksgemak wordt vergroot.

Je kunt jezelf op ieder gewenst moment afmelden voor de cookies door je internet browser dusdanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om alle cookies die opgeslagen zijn te verwijderen via de instellingen van je internet browser.

 

Persoonsgegevens inzien, bewerken of verwijderen

Natuurlijk heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om eventuele toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op Smaakvol Glutenvrij.

Tevens heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen bij Smaakvol Glutenvrij om de persoonsgegevens die Smaakvol Glutenvrij van jou heeft in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen. Om hierbij vast te kunnen stellen dat dit verzoek door jou zelf en door niemand anders is ingediend, wordt er gevraagd om een kopie van je identiteitsbewijs. In dit kopie maak je je pasfoto, MRZ (de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en bugerservicenummer zwart . Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt uiterlijk binnen vier weken, maar zo snel mogelijk, op jouw verzoek gereageerd.

Daarnaast wil Smaakvol Glutenvrij je ook nog graag wijzen op het feit dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link (klik).

Om jouw persoonsgegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen kun je contact opnemen met Smaakvol Glutenvrij.

 

Contactgegevens Smaakvol Glutenvrij

Marleen Trompenaars

smaakvolglutenvrij@gmail.com